پروپوزال آماده | دانلود نمونه آماده پروپوزال تکمیل شده کارشناسی ارشد و دکتری

دانلود پروپوزال آماده

: بررسی عوامل پوسیدگی سیب زمینی درانبارهای دامغان
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی عوامل پوسیدگی سیب زمینی درانبارهای دامغان  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی کشاورزی زراعت گرایش بیماری شناسی گیاهی قسمت هایی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه ی پلی مورفیسم ژن رسپتور اکسی توسین در دو جایگاه rs2254298 و rs53576 در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه ی پلی مورفیسم ژن رسپتور اکسی توسین در دو جایگاه rs2254298 و rs53576 در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی تاثير زمان و غلظت محلول پاشی Zn و تنش رطوبتی بر عملکرد و کلروفیل کل گلرنگ تابستانه
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی تاثير زمان و غلظت محلول پاشی Zn و تنش رطوبتی بر عملکرد و کلروفیل کل گلرنگ تابستانه   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی تاثیر جهانی¬شدن برشدت انرژی در ایران
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی تاثیر جهانی­شدن برشدت انرژی در ایران  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف اقتصاد گرایش علوم اقتصادی قسمت هایی از ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی تاثیر اجرای برنامه بازتوانی بر کیفیت زندگی، میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی تاثیر اجرای برنامه بازتوانی بر کیفیت زندگی،  میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد

: بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف حقوق گرایش : حقوق بین الملل قسمت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی ارتباط بین توده‌ی بدنی، اختلالات هورمونی و برخی عوامل خونی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان‌ پلی‌کیستیک (PCOS)
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی ارتباط بین توده‌ی بدنی، اختلالات هورمونی و برخی عوامل خونی در بیماران مبتلا به سندرم  تخمدان‌ پلی‌کیستیک (PCOS)  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران
دانلود پروپوزال آماده: : آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارزيابي برخي شاخص¬هاي زيستي عروس¬ماهي زاينده¬رود “Petroleuciscus esfahani” در پاسخ به ترکيبات مخرب سيستم اندوکرايني در رودخانه زاينده¬رود
دانلود پروپوزال آماده: ارزيابي برخي شاخص­هاي زيستي عروس­ماهي زاينده­رود "Petroleuciscus esfahani" در پاسخ به ترکيبات مخرب سيستم اندوکرايني در رودخانه زاينده­رود   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
ارزيابي اثرات زيست¬محيطي (EIA) انتقال آب بين حوزه‌اي (مطالعه موردی: آبرسانی از سد کوچری به سر شاخه‌های قمرود)
دانلود پروپوزال آماده: : ارزيابي اثرات زيست­محيطي (EIA) انتقال آب بين حوزه‌اي (مطالعه موردی: آبرسانی از سد کوچری به سر شاخه‌های قمرود)  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی
دانلود پروپوزال آماده: بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی قسمت هایی از ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارزیابی عملکردی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران
دانلود پروپوزال آماده: ارزیابی عملکردی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارزیابی پتانسیل مارکرهای ISSR در پیش بینی کارایی هیبرید ها و بررسی نحوه کنترل ژنتیکی صفات و میزان هتروزیس با استفاده از تلاقی های دای آلل در لاین های گلرنگ (Carthamus tinctorius L .)
دانلود پروپوزال آماده: : ارزیابی پتانسیل مارکرهای ISSR در پیش بینی کارایی هیبرید ها و بررسی نحوه کنترل ژنتیکی صفات و میزان هتروزیس با استفاده از تلاقی های دای آلل در لاین های گلرنگ  (Carthamus tinctorius L .)  فرم پروپوزال پر شده و ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین
دانلود پروپوزال آماده: ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی کشاورزی صنایع غذایی گرایش ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه¬ی موردی: حوزه¬ی آبخیز لپویی (فارس) (
دانلود پروپوزال آماده: ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT  )مطالعه­ی موردی: حوزه­ی آبخیز لپویی (فارس) (  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ¬های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه GF677
دانلود پروپوزال آماده: : اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی برخی از ژنوتیپ­های انتخابی بادام (Prunus dulcis)، پیوند شده روی پایه  GF677  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla
دانلود پروپوزال آماده: اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی  (Matricaria chamomilla L)  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات

دانلود پروپوزال آماده: : اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان

دانلود پروپوزال آماده: : اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان
دانلود پروپوزال آماده: : اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی دو توده محلی سیر در سمنان  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثر تنش آبي، زئوليت و محلول پاشي اسيد ساليسيليك بر برخي صفات زراعي و فيزيولوژيكي گلرنگ بهاره
دانلود پروپوزال آماده: اثر تنش آبي، زئوليت و محلول پاشي اسيد ساليسيليك بر برخي صفات زراعي و فيزيولوژيكي گلرنگ بهاره  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثر تاریخ کاشت و استفاده از مالچ بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا در گیلان
دانلود پروپوزال آماده: اثر تاریخ کاشت و استفاده از مالچ بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا در گیلان  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سیستم ایمنی، وکمیّت و کیفیت لاشه جوجه‌های گوشتی
دانلود پروپوزال آماده: اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سیستم ایمنی، وکمیّت و کیفیت لاشه جوجه‌های گوشتی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی
دانلود پروپوزال آماده: ارائه یک مدل نوین جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی فناوری اطلاعات- ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده
دانلود پروپوزال آماده: اثر بسترهاي كشت مختلف در پرورش گل جعفري پاكوتاه  (Tagete patula L.)  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف علوم باغبانی، گرایش گل ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارائه روشي جهت تحقق پرداخت الكترونيكي عوارض در كشور با استفاده از الگو هاي داده كاوي
دانلود پروپوزال آماده: : ارائه روشي جهت تحقق پرداخت الكترونيكي عوارض در كشور با استفاده از الگو هاي داده كاوي  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثر بسترهای مختلف کاشت برپاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی Borzicactus aurantiacus
دانلود پروپوزال آماده: اثر بسترهای مختلف کاشت برپاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی Borzicactus aurantiacus   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف زیست‌شناسی-علوم گیاهی قسمت هایی از پروپوزال: 1- ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: 	اثر برگ‌زدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ (Carthamu tinctorius L.)
دانلود پروپوزال آماده: اثر برگ‌زدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ   (Carthamu tinctorius L.)                   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسي ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
ارائه روشی نوین برای مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه تجارت الکترونیک با استفاده از تکنیک های وب کاوی
دانلود پروپوزال آماده: : ارائه روشی نوین برای مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه تجارت الکترونیک با استفاده از تکنیک های وب کاوی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان طی دو شرایط ذخیره سازی و حرارتی
دانلود پروپوزال آماده: : اثر آنتی اکسیدانی عصاره  پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان طی دو شرایط ذخیره سازی و حرارتی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارائه روشی برای کشف و انتخاب سرویس های وب در محیط های محاسبات فراگیر بر روی گوشی های هوشمند
دانلود پروپوزال آماده: : ارائه روشی برای کشف و انتخاب سرویس های وب در محیط های محاسبات فراگیر بر روی گوشی های هوشمند فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان
دانلود پروپوزال آماده: اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی کشاورزی گرایش ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارائه روشی برای چابک‌سازی چارچوب C4ISR در معماری سازمانی
دانلود پروپوزال آماده: ارائه روشی برای چابک‌سازی چارچوب C4ISR در معماری سازمانی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی فناوری اطلاعات قسمت هایی از پروپوزال: 1- ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: : اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ­های مادر گوشتی مسن

دانلود پروپوزال آماده: : اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ­های مادر گوشتی مسن  

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش‌آیند ارزشهای فرهنگی، ابعاد الگوهای ارتباطات خانوادگی- دانشگاهی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه
دانلود پروپوزال آماده: ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش‌آیند ارزشهای فرهنگی، ابعاد الگوهای ارتباطات خانوادگی- دانشگاهی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثر اعمال تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور علف های هرز یولاف وحشی و بارهنگ
دانلود پروپوزال آماده: : اثر اعمال تیمارهای مختلف در شکستن خواب  و جوانه زنی بذور علف های هرز یولاف وحشی و بارهنگ  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارایه روشی برای افزایش کارایی پردازش تصاویر بوسیله مدل نگاشت کاهش
دانلود پروپوزال آماده: : ارایه روشی برای افزایش کارایی پردازش تصاویر بوسیله مدل نگاشت کاهش  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف آموزش‌های الکترونیکی قسمت هایی از ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثر اصلاح ترکیبی نانو نقره-گرمآبی بر زمان پرس و خواص کاربردی تخته¬خرده¬چوب
دانلود پروپوزال آماده: اثر اصلاح ترکیبی نانو نقره-گرمآبی بر زمان پرس و خواص کاربردی تخته­خرده­چوب  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی چوب و ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین
دانلود پروپوزال آماده: : ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: اثر اسید جیبرلیک، حلقه­برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه

دانلود پروپوزال آماده: اثر اسید جیبرلیک، حلقه­برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه

انگور رقم  عسکری  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی کشاورزی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اخلاق کار گروهی در پژوهش
دانلود پروپوزال آماده: : اخلاق کار گروهی در پژوهش  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف اخلاق کاربردی قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: از دهه‌ی شصت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: احساس امنیت و رابطه آن با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه هرمزگان در سال ۱۳۹۴
دانلود پروپوزال آماده: : احساس امنیت و رابطه آن با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه هرمزگان در سال 1394  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثر اسكور بدني بر عمل‌کرد توليدي, برخی شاخص¬ها و بيماري‌هاي تولیدمثلی در گاوهاي شيري
دانلود پروپوزال آماده: : اثر اسكور بدني بر عمل‌کرد توليدي, برخی شاخص­ها و بيماري‌هاي تولیدمثلی در گاوهاي شيري  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی¬های فیزیو مورفولوژیکی شمعدانی (.Pelargonium hortorum Hort)
دانلود پروپوزال آماده: اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی­های  فیزیو مورفولوژیکی شمعدانی (.Pelargonium hortorum  Hort)   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی کشاورزی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثرکود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روی بيوماس و مقدارکربوهيدرات سورگوم شيرين
دانلود پروپوزال آماده: : اثرکود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روی بيوماس و مقدارکربوهيدرات سورگوم شيرين  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف زيست ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثرتيمارهاي هورموني در باززايي گياه زينتي سنبل از طريق كشت بافت
دانلود پروپوزال آماده: اثرتيمارهاي هورموني در باززايي گياه زينتي سنبل از طريق كشت بافت   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی کشاورزی گروه باغبانی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثر استفاده از شیکوریدین به همراه پروتکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی
دانلود پروپوزال آماده: اثر استفاده از شیکوریدین به همراه پروتکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثرتیمارهای پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری
دانلود پروپوزال آماده: : اثرتیمارهای پس از برداشت بر  کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثرات رنگدانه هاي طبیعی (فلفل دلمه، گوجه فرنگی) و مصنوعی (آستاگزانتین و بتاکاروتن) بر شاخص¬های رشد و رنگ ماهی فلاورهورن (.Cichlasoma sp)
دانلود پروپوزال آماده: : اثرات رنگدانه هاي طبیعی (فلفل دلمه، گوجه فرنگی) و مصنوعی (آستاگزانتین و بتاکاروتن) بر شاخص­های رشد و رنگ ماهی فلاورهورن (.Cichlasoma sp)   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی اثر افزودنی های خوراکی مختلف بر سیستم ایمنی بدن، مورفولوژی روده و عملکرد جوجه های گوشتی
دانلود پروپوزال آماده: بررسی اثر افزودنی های خوراکی مختلف بر سیستم ایمنی بدن، مورفولوژی روده و عملکرد جوجه های گوشتی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثرات دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت و غذادهي مجدد بر شاخص های رشد و كارايي تغذيه، تركيب بيوشيميايي بدن و فاکتورهای خونی در تاس ماهيان سيبري جوان ،(Brandt, 1986)Acipenser baeri
دانلود پروپوزال آماده: اثرات دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت و غذادهي مجدد بر شاخص های رشد و كارايي تغذيه، تركيب بيوشيميايي بدن و فاکتورهای خونی در تاس ماهيان سيبري جوان ،(Brandt, 1986)Acipenser baeri   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثر استفاده از سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر روی جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی
دانلود پروپوزال آماده: اثر استفاده از سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر روی جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثرات تراكم بذر و سطوح مختلف كود فسفر بر روي عملکرد و اجزای عملکرد گندم ديم رقم سياه ريشك در منطقه چرام
دانلود پروپوزال آماده: : اثرات تراكم بذر و سطوح مختلف كود فسفر بر روي عملکرد و اجزای عملکرد گندم ديم رقم سياه ريشك در منطقه چرام  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اپتیمم سازی غنی سازی آرتمیا ارومیانا و آرتمیا فرانسیسکانا با روغن کلزا با تاکید بر میزان رشد، بقا و پروفیل اسیدهای چرب ناپلی
دانلود پروپوزال آماده: اپتیمم سازی غنی سازی آرتمیا ارومیانا و آرتمیا فرانسیسکانا با روغن کلزا با تاکید بر میزان رشد، بقا و پروفیل اسیدهای چرب ناپلی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثرات تاريخ كاشت و محلولپا شی پتاسیم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای در منطقه سمنان
دانلود پروپوزال آماده: : اثرات تاريخ كاشت و محلولپا شی پتاسیم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای در منطقه سمنان  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثرات پياده‏سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري
دانلود پروپوزال آماده: اثرات پياده‏سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مديريت  و حسابداري  گرایش مديريت شهري قسمت هایی از ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو
دانلود پروپوزال آماده: اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی کشاورزی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ماریتیغال تحت شرایط شور
دانلود پروپوزال آماده: اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ماریتیغال تحت شرایط شور  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثرات بالقوه کاربری اراضی بر یکپارچگی اکولوژیکی و زون¬بندی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش قمیشلو)
دانلود پروپوزال آماده: : اثرات بالقوه کاربری اراضی بر یکپارچگی اکولوژیکی و زون­بندی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش قمیشلو)   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثرات آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شهری یاسوج بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم لوبیا (اختر و صیاد)
دانلود پروپوزال آماده: اثرات آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شهری یاسوج بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم لوبیا (اختر و صیاد)  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های گوشتی
دانلود پروپوزال آماده: اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های گوشتی فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده و تکمیل شده : : اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه

دانلود پروپوزال آماده: : اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه

و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی)  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی)
دانلود پروپوزال آماده: : اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی)  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
پرسشنامه جو عاطفی خانواده (هیل برن، ۱۹۶۴)
پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن (1964): این پرسشنامه 16 سوال دارد و 8 متغیر فرعی محبت، نوازش، تأیید کردن، تجربه های مشترک، هدیه دادن، تشویق کردن، اعتماد و احساس امنیت را می سنجد که به صورت لیکرت 5 گزینه ای می ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات
ارائه روشی جدید جهت بهبود بازدهی تخصیص پهنای باند پویا در شبکه¬های دسترسی نسل آینده مبتنی بر شبکه فیبر نوری غیر فعال اترنت
دانلود پروپوزال آماده: ارائه روشی جدید جهت بهبود بازدهی تخصیص پهنای باند پویا در شبکه­های دسترسی نسل آینده مبتنی بر شبکه فیبر نوری غیر فعال اترنت  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
ارائه روش ترکیبی فرا ابتکاری و تکنیک تولید ستون برای حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی مختلط با در نظرگرفتن مجاز بودن بریدگی کارها
دانلود پروپوزال آماده: : ارائه روش ترکیبی فرا ابتکاری و تکنیک تولید ستون برای حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی مختلط با در نظرگرفتن مجاز بودن بریدگی کارها  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارائه راهکاری برای چالش های موجود در سیستم عامل های ابری
دانلود پروپوزال آماده: : ارائه راهکاری برای چالش های موجود در سیستم عامل های ابری  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی فناوری اطلاعات قسمت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک
دانلود پروپوزال آماده: : ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع در راستاي کسب مزيت رقابتي پايدار
دانلود پروپوزال آماده: ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع در راستاي کسب مزيت رقابتي پايدار   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران
دانلود پروپوزال آماده: ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسي صنایع گرايش مدیریت سیستم ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت
دانلود پروپوزال آماده: ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی برق – قدرت قسمت هایی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارایه یک مدل دو هدفی جدید برایمساله مکان یابی تخصیص پیوسته فازی می پردازیم و رویکرد ابتکاری الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور
دانلود پروپوزال آماده: : ارایه یک مدل دو هدفی جدید برایمساله مکان یابی تخصیص پیوسته فازی می پردازیم و رویکرد ابتکاری الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان اختلال در تسهیلات
دانلود پروپوزال آماده: : ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان اختلال در تسهیلات  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارایه یک مدل احتمالی برای مکان¬یابی تسهیلات قابل تخریب در شرایط وقوع سوانح طبیعی پیش¬بینی نشده

 ارایه یک مدل احتمالی برای مکان­یابی تسهیلات قابل تخریب در شرایط وقوع سوانح طبیعی پیش­بینی نشده

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارایه یک متدولوژی برای مدیریت موجودی با رویکرد یکپارچه سازی سیستم‌‌‌های اطلاعاتی و ارتقا عملکرد سیستم IT با استفاده از سیستم‌‌‌های ردیابی اطلاعاتی در سطح کف کارگاه
دانلود پروپوزال آماده: ارایه یک متدولوژی برای مدیریت موجودی با رویکرد یکپارچه سازی سیستم‌‌‌های اطلاعاتی و  ارتقا عملکرد سیستم IT  با استفاده از سیستم‌‌‌های ردیابی اطلاعاتی در سطح کف کارگاه   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران
دانلود پروپوزال آماده: : ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف حقوق شرکت‌های تجاری قسمت هایی از پروپوزال: 1- ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اخلاق تبلیغ در سیره رسول الله (ص)
دانلود پروپوزال آماده: اخلاق تبلیغ در سیره رسول الله (ص)   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف علوم قرآن و حدیث قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: : اخفا و امحای آثار و ادله¬ی جرم در حقوق کیفری ایران
دانلود پروپوزال آماده: : اخفا و امحای آثار و ادله­ی جرم در حقوق کیفری ایران فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف حقوق قسمت هایی از ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اختیار طلاق در فقه امامیه و اهل سنت
دانلود پروپوزال آماده: : اختیار طلاق در فقه امامیه و اهل سنت  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف الهیات قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: استحکام ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: : اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی
دانلود پروپوزال آماده: : اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف حقوق خصوصی قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: زندگی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
دانلود پروپوزال آماده: اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف حقوق قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: مواد ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح
دانلود پروپوزال آماده: اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف حقوق گرایش حقوق خصوصی قسمت هایی از ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
دانلود پروپوزال آماده: : احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1392  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف حقوق ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: احکام خبر و خبررساني در فقه اماميه
دانلود پروپوزال آماده: : احکام خبر و خبررساني در فقه اماميه  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف الهيات، معارف اسلامي و ارشاد  گرايش فقه ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
دانلود رایگان پروپوزال آماده: : احکام اطعمه و اشربه از منظر فقهای امامیه و اهل سنت

دانلود رایگان پروپوزال آماده: : احکام اطعمه و اشربه از منظر فقهای امامیه و اهل سنت

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف الهیات فقه و ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: : احتضار و حقیقت مرگ در اندیشه امام خمینی (ره) و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات
دانلود پروپوزال آماده: : احتضار و حقیقت مرگ در اندیشه امام خمینی (ره)  و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه
دانلود پروپوزال آماده: : احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
دانلود پروپوزال آماده: : اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
دانلود پروپوزال آماده: اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف حقوق خصوصی قسمت هایی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثرناهمگونی‌های افقي و قائم بر روي انتشار امواج آكوستيك در درياي عمان (محدودۀ تنگه هرمز)
دانلود پروپوزال آماده: : اثرناهمگونی‌های افقي و قائم بر روي انتشار امواج آكوستيك در درياي عمان (محدودۀ تنگه هرمز)  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارزیابی برآورد دمای اعماق مختلف خاک در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس با استفاده از مدل EPIC
دانلود پروپوزال آماده: : ارزیابی برآورد دمای اعماق مختلف خاک در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس با استفاده از مدل EPIC  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان
دانلود پروپوزال آماده: : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف جغرافیا و ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی
دانلود پروپوزال آماده: : اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی
دانلود پروپوزال آماده: : اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
ارزیابی اقتصادی عملیات حفاظت خاک در شهرستان رودسر
دانلود پروپوزال آماده: : ارزیابی اقتصادی عملیات حفاظت خاک در شهرستان رودسر  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مدیریت    گرایش: کشاورزی قسمت هایی از پروپوزال: 1- ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثرات گل وبرگ پنيرك(Malva sylvestris l.)بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در موش نژادC-57
دانلود پروپوزال آماده: اثرات گل وبرگ پنيرك(Malva sylvestris l.)بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در  موش  نژادC-57   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثر کودوز بر فتکتورهای بیوشیمیایی و آسیب بیضه ای در رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
دانلود پروپوزال آماده: اثر کودوز بر فتکتورهای بیوشیمیایی و آسیب بیضه ای در رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثرات کامفر بر تحریک¬پذیری و فرآیندهای سلولی دخیل در الگوی فعالیت صرعی در نورون¬های حلزون
دانلود پروپوزال آماده: : اثرات کامفر بر تحریک­پذیری و فرآیندهای سلولی دخیل در الگوی فعالیت صرعی در نورون­های حلزون  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثرات غلظت های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر برخی فعالیت های فیزیولوژیکی جدا کشت های گیاه اطلسی Petunia hybrida L. در شرایط کشت بافت
دانلود پروپوزال آماده: اثرات غلظت های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر برخی فعالیت های فیزیولوژیکی جدا کشت های گیاه اطلسی Petunia hybrida L. در شرایط کشت بافت  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
ارزیابی اثرات تجمعی (CEA) توسعه صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
دانلود پروپوزال آماده: : ارزیابی اثرات تجمعی (CEA) توسعه صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی منابع طبیعی- ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: ارزشيابي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي هسته عناب (عناب اصفهان)
دانلود پروپوزال آماده: : ارزشيابي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي هسته عناب (عناب اصفهان)  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسي صنايع غذايي گرايش:شيمي موادغذايي قسمت هایی از ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران

دانلود پروپوزال آماده: : ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه  آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثرتنش گرمایی آخر فصل ناشی از تاریخ¬ کاشت¬¬های دیرهنگام و مصرف بُر بر عملکرد و کیفیت کلزا (.Brassica napus L
دانلود پروپوزال آماده: : اثرتنش گرمایی آخر فصل  ناشی از تاریخ­ کاشت­­های دیرهنگام و مصرف بُر بر عملکرد و کیفیت کلزا (.Brassica napus L فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثرات تغذیه¬ای سطوح مختلف نانو¬سلنیوم در سنین ۲۲ تا ۴۲ روزگی بر پاسخ ایمنی، برخی فراسنجه¬های خونی و خصوصیات لاشه جوجه¬های گوشتی
دانلود پروپوزال آماده: اثرات تغذیه­ای سطوح مختلف نانو­سلنیوم در سنین 22 تا 42 روزگی بر پاسخ ایمنی، برخی فراسنجه­های خونی و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثرات پروبیوتیک بر روی سندرم روده تحريك‌پذير
دانلود پروپوزال آماده: اثرات پروبیوتیک بر روی  سندرم روده تحريك‌پذير فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف پزشکي رشته داخلی قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین¬المللی منارید بر شاخص زیست ¬محیطی بیابان¬زدایی (مطالعه موردی: هامون¬شهر- سیستان)
دانلود پروپوزال آماده: : اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین­المللی منارید بر شاخص زیست ­محیطی بیابان­زدایی (مطالعه موردی: هامون­شهر- سیستان)  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و هوش هیجانی بر رضایت زناشوئی معلمان
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و هوش هیجانی بر رضایت زناشوئی معلمان  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  روانشناسیگرایش عمومی قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: خانواده اولين ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  حسابداری قسمت هایی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه رهبری تحول¬آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران (مطالعه موردی: اداره بیمه ایران استان اردبیل)

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران

(مطالعه موردی: اداره بیمه ایران استان اردبیل)  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان در سال تحصیلی ۸۸-۸۷
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان در سال تحصیلی 88-87  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان سوم متوسطه ناحیه ۲ شهر بندرعباس در سال تحصیلی ۹۲-۹۱
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی )مطالعه موردی: بانک صادرات(
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه دولت الکترونیک  و اعتماد عمومی )مطالعه موردی: بانک صادرات(  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت اجرایی قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: از ويژگي‌هاي ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم (مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی ناحیه ۲ شهر شیراز)
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم (مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 2 شهر شیراز)  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع مالی در شعب بانک ملی کلان شهر رشت
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع مالی در شعب بانک ملی کلان شهر رشت  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال ۱۳۸۰ با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با  میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  اقتصاد وحسابداری ، گروه ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  روانشناسي گرایش : عمومي قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر   نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت آموزشی قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: مفاهیم تعهد ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  روانشناسی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بين مولفه های کيفيت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبيل

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بين مولفه های کيفيت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبيل

  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مديريت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بين برخی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بين برخی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  حسابداری قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: سود ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز روی خواص حسی و شیمیایی ماست چکیده همزده
دانلود پروپوزال آماده: : اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز روی خواص حسی و شیمیایی ماست چکیده همزده  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: : اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم  نودوسوم و نانوکلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa)  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بين کيفيت خدمات آموزشی و عملکرد تحصيلی دانشجويان دانشکده های مهندسی معدن و صنايع و مديريت دانشگاه صنعتی شاهرود
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بين کيفيت خدمات آموزشی و عملکرد تحصيلی دانشجويان دانشکده های مهندسی معدن و صنايع و مديريت دانشگاه صنعتی شاهرود  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثر غلظت های مختلف هورمون براسینواستروئید روی پنج ژنوتیپ پسته
دانلود پروپوزال آماده: اثر غلظت های مختلف هورمون براسینواستروئید روی پنج ژنوتیپ پسته  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی قسمت هایی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس بر کیفیت و ماندگاری سس فرانسوی
دانلود پروپوزال آماده: اثر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس بر کیفیت و ماندگاری سس فرانسوی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی کشاورزی، علوم ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی (شرکت پاکديس ارومیه)
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی (شرکت پاکديس ارومیه)  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مهندسی صنایع قسمت هایی از ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
اثر ضد میکروبی عصاره هسته سنجد بر کیفیت و ماندگاری سس مایونز

دانلود پروپوزال آماده: اثر ضد میکروبی عصاره هسته سنجد بر کیفیت و ماندگاری سس مایونز

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی کشاورزی، علوم ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده زبانشناسی : ارتباط آوایی- محتوایی(فنوسمانتیک) در قرآن
دانلود پروپوزال آماده زبانشناسی  : ارتباط آوایی- محتوایی(فنوسمانتیک) در قرآن نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان رشته زبانشناسی قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: هر زبان، مجموعه ای از آواها یا به ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات

آخرین پروپوزال ، مقاله با ترجمه ، مقاله بیس پایان نامه ، پرسشنامه

: اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس
دانلود پروپوزال آماده: اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثر تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصولات عمده زراعی (مطالعه موردی استان کردستان)
دانلود پروپوزال آماده: : اثر تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصولات عمده زراعی (مطالعه موردی استان کردستان)  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مهندسی کشاورزی گرایش ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا  (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره¬بندی)
دانلود پروپوزال آماده: : اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره­بندی)  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین هوش هیجانی، عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین هوش هیجانی، عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی- ایرانی
دانلود پروپوزال آماده: : طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی- ایرانی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف علوم تربیتی  مدیریت آموزشی قسمت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT
دانلود پروپوزال آماده: طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف تربیت­بدنی و علوم ورزشی قسمت هایی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر حسابرسان: مورد مطالعه حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار تهران
دانلود پروپوزال آماده: : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر حسابرسان: مورد مطالعه حسابرسان  معتمد بورس اوراق بهادار تهران  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون
دانلود پروپوزال آماده: شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مدیریت اجرایی گرایش ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی
دانلود پروپوزال آماده: رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مدیریت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی
دانلود پروپوزال آماده: رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مدیریت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  علوم ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود پروپوزال آماده: رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر بندرعباس
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر بندرعباس  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  روان­شناسی بالینی قسمت هایی از پروپوزال: 1- ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
جایگاه ارزیابی کنترل‌هاي داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌هاي اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات
دانلود پروپوزال آماده: : جایگاه ارزیابی کنترل‌هاي داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌هاي اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان در شهرستان بندرعباس
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان در شهرستان بندرعباس  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مشاوره و راهنمايي ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم وکاربردهای آن در طراحی یک نظام تربیتی آموزشی
دانلود پروپوزال آماده: تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم وکاربردهای آن در طراحی یک نظام تربیتی آموزشی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو
دانلود پروپوزال آماده: :    تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مدیریت گرایش"تحول" قسمت هایی از ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کارکنان بانک ملی استان مازندران
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کارکنان بانک ملی استان مازندران  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  MBA قسمت هایی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی استان گیلان (با تاکید بر نقش تعدیل گری مدیریت دانش)
دانلود پروپوزال آماده: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی استان گیلان (با تاکید بر نقش تعدیل گری مدیریت دانش)  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت دولتی قسمت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 94-1393  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  حسابداری قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  حسابداری قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه‌های ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت هاي تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت هاي  تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت مالی قسمت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و اعتماد کارکنان به رهبر در اداره کل تعاون استان گیلان
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و اعتماد کارکنان به رهبر در اداره کل تعاون استان گیلان  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  گرایش منابع انسانی قسمت هایی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز

دانلود پروپوزال آماده: تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت­ بیمه البرز

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مدیریت بازرگانیگرایش:مدیریت بیمه قسمت هایی از پروپوزال: 1- ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی
دانلود پروپوزال آماده: : تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی   فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف حسابداری قسمت هایی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت دولتی، گرایش ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسي رابطه هوش هيجاني و اضطراب كتابخانه‌اي دانشجويان دانشگاه‌ علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خليج فارس
دانلود پروپوزال آماده: : بررسي رابطه هوش هيجاني و اضطراب كتابخانه‌اي دانشجويان دانشگاه‌ علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خليج فارس  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي
دانلود پروپوزال آماده: : بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره¬وری شغلی
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره­وری شغلی  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  روانشناسی صنعتی و سازمانی قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: در سال­های ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسي رابطه هوش اجتماعی بر رضایتمندی مؤدیان امور مالیاتی شهر کرمانشاه
دانلود پروپوزال آماده: : بررسي رابطه هوش اجتماعی بر رضایتمندی مؤدیان امور مالیاتی شهر کرمانشاه  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مديريت بازرگاني  گرایش تحول قسمت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسي رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود پروپوزال آماده: : بررسي رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین درگیری و وفاداری به برند بررسی موردی محصولات ماکارونی و پاستا
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین درگیری و وفاداری به برند بررسی موردی محصولات ماکارونی و پاستا  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت بازرگانی گرایش بیمه قسمت هایی از ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسي رابطه مديريت دانش و نوآوری محصول در شركت هاي صنعتي استان گيلان
دانلود پروپوزال آماده: : بررسي رابطه مديريت دانش و نوآوری محصول در شركت هاي صنعتي استان گيلان  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مدیریت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه نظری استان هرمزگان
دانلود پروپوزال آماده: : بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه نظری استان هرمزگان  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسي رابطه كاربرد تجارت الكترونيك با گسترش صنعت بيمه ايران در شعب گيلان
دانلود پروپوزال آماده: بررسي رابطه كاربرد تجارت الكترونيك با گسترش صنعت بيمه ايران در شعب گيلان  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف مدیریت بازرگانی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک ملت استان گیلان)
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک ملت استان گیلان)  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسي رابطه فرهنگ سازماني و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا)
دانلود پروپوزال آماده: : بررسي رابطه فرهنگ سازماني و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در  ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا)  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درسَ ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه ¬گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه¬ای در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه ­گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه­ای در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  حسابداری ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی با عملکرد سازمان های خدماتی (مورد مطالعه: بانک های ملی و سپه استان گیلان)
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی با عملکرد سازمان های خدماتی (مورد مطالعه: بانک های ملی و سپه استان گیلان)  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه¬ي نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه¬ي اجتماعی بخش¬ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز ـ مدل معادله ساختاری
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه­ي نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه­ي اجتماعی بخش­ها  با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز ـ مدل معادله ساختاری  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان روانشناسی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه¬ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

دانلود پروپوزال آماده بررسی رابطه­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

 نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت بازرگانی  گرایش: بیمه قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: همه ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه   نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه¬ میان استقلال زنان و رفتاری باروری  نمونه مورد مطالعه : زنان متاهل ۴۹ – ۱۵ ساله شهر شیراز
دانلود پروپوزال آماده: :   بررسی رابطه­ میان استقلال زنان و رفتاری باروری                      نمونه مورد مطالعه : زنان متاهل 49 – 15 ساله  شهر شیراز  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود توسط مدیران
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود توسط مدیران  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  حسابداری قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: سرمایه گذاری یکی از ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه¬ بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه­  بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  علوم­ تربیتی و ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه ي سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامين استان تهران
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه ي سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامين استان تهران  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت دولتي گرایش: مدیریت دولتی مالی قسمت هایی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1393-1392  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1393-1392  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  روان شناسی(عمومی) قسمت هایی از ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش¬های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش­های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت بازرگانی گرایش  بازاریابی قسمت هایی از ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب تهران
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت دولتی قسمت هایی از ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های  پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  حسابداري قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه بین پراکندگی جغرافیایی بیماری ام اس و عناصر اقلیمی دراستان گیلان
دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین پراکندگی جغرافیایی بیماری ام اس و عناصر اقلیمی دراستان گیلان  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  جغرافيای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
: بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران
دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه  بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت اجرایی ...
170,000 ریال
مشاهده جزئیات
9 Mar 2019